Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.sklukas.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Šiaulių Rajono Sporto Klubas "Lukas", įmonės kodas 145794274, adresas korespondencijai – Aušros g. 2, Ginkūnų k., LT-81492 Šiaulių r., Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@sklukas.lt

1.2. Vartotojas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, www.sklukas.lt svetainės, sistemos naudotojas.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Vartotojo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Vartotojo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Vartotojų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Vartotojas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@sklukas.lt arba paskambindamas numeriu +370 602 83837. Tokiu atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas turi įgyvendinti Vartotojo prašymą (per 1-2 dienas).

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Vartotojo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.sklukas.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Vartotojo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto svetainės registracijos metu nurodytą informaciją) paslaugų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas sklukas.lt interneto svetainėje. Duomenų valdytojas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Vartotojui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje sklukas.lt.

4.3. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@sklukas.lt arba paštu.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.sklukas.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Galite aplankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir vykdyti atsisakymo instrukcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės svetainės svetainėje Vartotojo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2018 gegužės 2 d. Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuota pagal šios Privatumo politikos 4 punktą.

Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu admin@sklukas.lt